Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arsimoj
arsimoj:

arsim/ój kal., -óva, -úar i jap arsim.

Të ngjashme:
arsimor:

arsimór,-e mb. që lidhet me arsimin a me arsimtarët, i arsimit a i arsimtarëve; që përbëhet nga arsimtarë: sistemi arsimor; vit arsimor; drejtori arsimore.

ankimoj:

ankim/ój jokal., -óva, -úar drejt. bëj ankesë në një organ të drejtësisë.

arkivoj:

arkiv/ój kal., -óva, -úar 1. zyrt. fut në arkiv. 2. fig. e mbyll përfundimisht një çështje; e lë në harresë. / pës. arkivóhet v. III.

arsimim:

arsimím,-i m. veprimi sipas foljeve.

asisoj:

asisój përem. bised. i atillë: asisoj njeriu.