Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arsimdashes
arsimdashës:

arsimdáshës,-e mb., edhe si em., që e do arsimin, që ka dëshirë për të mësuar; përhapës i arsimit.