Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arsimdashës
arsimdashës:

arsimdáshës,-e mb., edhe si em., që e do arsimin, që ka dëshirë për të mësuar; përhapës i arsimit.