Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arsej
arsej:

ars/éj kal., -éva, -ýer arsimoj.

Të ngjashme:
andej:

andéj ndajf. 1. në atë anë, në anën a në drejtimin tjetër; nga ajo anë; kund. këtej: ata andej; kaloi andej. 2. në një vend jo afër; në një kohë të përafërt: andej nga Shkodra; andej nga mbrëmja (nga vjeshta); andej e këtej (sa andej këtej) poshtë e lart; në vende të ndryshme. 3. fig. bised. nga ajo anë, për këtë gjë: s’pyet (s’dëgjon) andej ai.

armen:

armén,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Armenisë ose me prejardhje nga Armenia.

arnoj:

arn/ój kal., -óva -úar 1. i vë arnë një petku, një këpuce etj.: arnoj çorapet; arnoj kazanin. 2. fig. e mbuloj një të keqe, një të metë, një dobësi etj. me ç’të kem në dorë; mbuloj në një farë mënyre.

arsim:

arsím,-i m. 1. sistem i organizuar dhe i shkallëzuar, ku merren dije e shprehi: arsimi parauniversitar; / tërësia e dijeve dhe e shprehive që fitohen në shkollë a në një kurs. 2. arsimim.

arsye:

arsýe,-ja f. sh. -(t) 1. nj. shkalla më e lartë e veprimtarisë njohëse të njeriut; aftësia mendore për të njohur e për të shpjeguar botën; të menduarit në mënyrë logjike; mendja në kundërvënie me ndjenjën: qenie me arsye; humbi arsyen. 2. shkak a fakt që përligj një veprim; argument: arsye bindëse; për arsye ekonomike (shëndetësore); mungesë me (pa) arsye; i jap arsye (dikujt) e përligj, i jap të drejtë; për arsye se… për shkak se…, sepse…