Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arrogance
arrogancë:

arrogánc/ë,-a f. sjellje e vrazhdë; qëndrim mospërfillës e fyes ndaj të tjerëve.

Të ngjashme:
arrogant:

arrogánt,-e mb., edhe si em., që sillet me arrogancë; që shpreh arrogancë: nëpunës arrogant; qëndrim arrogant.