Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arrnjet
arrnjet:

arrnjét,-i m. sh. -e(t) arrishtë.

Të ngjashme:
arrihet:

arríhet pavet. e arrij3.

rrjet:

rrjet,-i m. 1. tërësi rrugësh, kanalesh, përçuesish etj., që ndërlidhen dhe shtrihen në një vend të caktuar: rrjeti elektrik (telefonik, rrugor, hekurudhor); rrjeti i ujësjellësit. 2. sistem ndërmarrjesh, institucionesh ose organizmash të tjerë, që zhvillojnë një veprimtari të caktuar: rrjeti shkollor (tregtar, i shërbimit mjekësor); rrjeti i agjentëve (i zbuluesve). 3. spec. skemë: rrjeti gjeografik (gjeodezik).