Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arrivist
arrivist:

arrivíst,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., libr. ai që karakterizohet nga arrivizmi.

Të ngjashme:
arkivist:

arkivíst,-i m. sh. -ë(t) zyrt. ai që arkivon akte, dokumente etj.

aktivist:

aktivíst,-i m. sh. -ë(t) anëtar i një aktivi; veprimtar.

arkiviste:

arkivíst,-e, -ja f. sh. -e(t).