Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arras
arras:

árras ndajf. mënyrë të luajturi me arra.

Të ngjashme:
afras:

áfras (áfrazi) ndajf. nga afër; afër.

argas:

argás kal., -a, -ur bised. regj.

arrës:

árrës,-i m. sh. -(it) bot. barishte a gjysmëshkurre mesdhetare, me lule të merme në vile.

çrras:

çrras kal., -a, -ur 1. e heq nga vendi ku është rrasur, nxjerr diçka të ngulur diku; kund. rras: e çrrasi pykën. 2. e bëj të shkrifët a të çlirët diçka të ngjeshur; shkrif: i çrrasi plaçkat; e çrrasi dheun (duhanin).

aras:

áras ndajf. hapur; sheshit: flasim aras.