Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arqite
arqitë:

arqít/ë,-a f. sh. -a(t) bot. krahin. shelg i butë.

Të ngjashme:
arithe:

aríth/e,-ja f. sh. -e(t) bot. barishte shumëvjeçare, me lule të bardheme të mbledhura si kokë a si qerthull; këputje.

argate:

argát,-e, -ja f. sh. -e(t).

artiste:

artíst,-e, -ja f. sh. -e(t).

armike:

armí-ke, -kja f. sh. -ke(t).

arritje:

arrítj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. ajo çfarë kemi arritur me punë e me përpjekje, rezultat; sukses: arritje të mëdha (shkencore). 3. pika a vendi ku arrin dikush, mbërritje.