Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arqitë
arqitë:

arqít/ë,-a f. sh. -a(t) bot. krahin. shelg i butë.

Të ngjashme:
arbitër:

arbít/ër,-ri m. sh. -ra(t) 1. sport. gjyqtar: arbitër kryesor (anësor). 2. njeri i pranuar nga dy palë kundërshtare si i paanshëm për të dhënë një mendim a një zgjidhje për një mosmarrëveshje.

armatë:

armát/ë,-a f. sh. -a(t) 1. usht. njësi e madhe ushtarake, që ka disa korpuse a divizione: komandant armate. 2. fig. lart. shumë njerëz që punojnë në një fushë a për një qëllim, ushtri: armata e arsimtarëve (e mjekëve).

armirë:

armír/ë,-a f. sh. -a(t) bot. barishte e tokave të thata, me gjethe vezake e me lulesë si të melit.

orbitë:

orbít/ë,-a f. sh. -a(t) 1. astr. rruga e një trupi qiellor natyror ose artificial në hapësirë; spec. rrugë e lakuar që përshkohet nga diçka: orbitë e mbyllur (rrethore);. orbita e Tokës (e Hënës, e Marsit, e Diellit); orbita e satelitit; orbita e elektronit. 2. fig. rrethi a fusha e veprimit ose e shtrirjes së diçkaje: e futi në orbitën e vet. 3. anat. zgavra e syrit, gropa e kokërdhokut.

shqitë:

shqít/ë,-a f. sh. -a(t) rrëshqitë, shkarëzimë.