Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës armiqesor
armiqësor:

armiqësór,-e mb. që bëhet nga një armik ose që është karakteristik për të; që shpreh armiqësi: veprimtari armiqësore; qëndrim (ton) armiqësor.

Të ngjashme:
armiqësoj:

armiqës/ój kal., -óva, -úar e bëj dikë armik me një tjetër, e fut në armiqësi; kund. miqësoj.

jomiqësor:

jomiqësór,-e mb. që nuk është miqësor: marrëdhënie jomiqësore.

armiqësim:

armiqësím,-i m. veprimi sipas foljeve.

armiqësuar:

armiqësúar (i, e) mb. që është armiqësuar.

armiqësi:

armiqësí,-a f. sh. -(të) keqdashje a urrejtje për dikë, qëndrim si armik; kund. miqësi: armiqësi e vjetër; i lanë armiqësitë.