Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës armiqësisht
armiqësisht:

armiqësísht ndajf. në mënyrë armiqësore; kund. miqësisht: u soll armiqësisht.

Të ngjashme:
miqësisht:

miqësísht ndajf. në mënyrë miqësore, si mik a si miq; kund. armiqësisht: i foli (e përshëndeti) miqësisht.