Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armetore
armëtore:

armëtór/e,-ja f. sh. -e(t) usht. vend i posaçëm ku mbahen armët e municionet.

Të ngjashme:
armator:

armatór,-i m. sh. -ë(t) min., ndërt. ai që bën armatesa; armatues.

amatore:

amatór,-e, -ja f. sh. -e(t).

ajkëtore:

ajkëtór/e,-ja f. sh. -e(t) vegël e posaçme për të mbledhur ajkën e qumështit; / kadishtë ku mbahet ajka.

armaturë:

armatúr/ë,-aI f. sh. -a(t) armëtore.

armaturë:

armatúr/ë,-aII f. sh. -a(t) min. armatesë.