Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armenishte
armenishte:

armenísht/e,-ja f. gjuha e armenëve: lidhjet e shqipes me armenishten.

Të ngjashme:
armenisht:

armenísht ndajf. në gjuhën armene.

arumanishte:

arumanísht/e,-ja f. vllahishte.

arbërishte:

arbërísht/e,-ja f. të folmet e arbëreshëve të Italisë a të Greqisë.

arnishtë:

arnísht/ë,-aI f. sh. -a(t) copë a gjë tjetër e vjetër, që përdoret për arna.

arnishtë:

arnísht/ë,-aII f. sh. -a(t) pyll arneni.