Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armembajtje
armëmbajtje:

armëmbájtj/e,-a f. mbajtja e një arme: armëmbajtje pa leje.

Të ngjashme:
armëmbajtës:

armëmbájtës,-i m. sh. -(it) ai që mban armë; / hist. shqytar.

armëmbajtëse:

armëmbájtës/e,-ja f. sh. -e(t) usht. raft i posaçëm, ku mbështeten armët.