Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armatosII
armatosII:

armatósII kal., -a, -ur min. vesh me armatesë: armatos galerinë. / pës. armatóset v. III.

Të ngjashme:
armatosem:

armatósem vetv. e armatosI. / pës. armatósem.

armatosje:

armatósj/e,-aI f. veprimi sipas foljeve.

armatosur:

armatósur (i, e)I mb. 1. që ka armë. 2. që bëhet me armë: kryengritje e armatosur. 3. fig. i pajisur mirë me njohuri për të kryer një veprimtari.

armatosje:

armatósj/e,-aII f. veprimi sipas foljes.

armatosur:

armatósur (i, e)II mb. e veshur me armatesë.