Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armatosI
armatosI:

armatósI kal., -a, -ur 1. pajis me armë, i jap armë; kund. çarmatos. 2. usht. mbush një armë dhe e bëj gati për qitje; kund. çarmatos: armatos mitralozin. 3. fig. pajis mirë me njohuri për të kryer një veprimtari: armatos me dije.

Antonime:
çarmatos
Të ngjashme:
armatesë:

armatés/ë,-a f. sh. -a(t) min. veshje e faqeve të brendshme të galerive me shtylla druri a betoni; / ndërt. formë prej dërrasash a prej metali, që shërben për të derdhur shtylla a dysheme prej betoni, për të mbajtur pjesë të një vepre që ndërtohet etj.; armaturë.

armatosII:

armatósII kal., -a, -ur min. vesh me armatesë: armatos galerinë. / pës. armatóset v. III.

çarmatos:

çarmatós kal., -a, -ur 1. i heq armët dikujt; i heq armatimet e forcat ushtarake një vendi; kund. armatos. 2. usht. i heq një vegël armës që të mos shkrehë; i heq predhat ose lëndën shpërthyese: çarmatosi mitralozin. 3. fig. i heq mundësitë për të luftuar a për t’u mbrojtur; i thyej vullnetin për të kundërshtuar a për të vepruar: e çarmatosi me fjalë.

armatosem:

armatósem vetv. e armatosI. / pës. armatósem.

armatosje:

armatósj/e,-aI f. veprimi sipas foljeve.