Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës armëtari
armëtari:

armëtarí,-a f. vjet. punimi i armëve; mjeshtëria e armëpunuesit.

armëtar:

armëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. usht. ai që kujdeset për armët. 2. edhe si mb., vjet. armëpunues; armëndreqës.

Të ngjashme:
armëlarë:

armëlárë mb. poet. që ka luftuar e ka fituar, që është mbuluar me lavdi.

armëtore:

armëtór/e,-ja f. sh. -e(t) usht. vend i posaçëm ku mbahen armët e municionet.

farkëtari:

farkëtarí,-a f. sh. -(të) punishte ose repart në një uzinë ku përpunohet metali; farkë: reparti i farkëtarisë; / mjeshtëria a puna e farkëtarit: merret me farkëtari.

pemëtari:

pemëtarí,-a f. degë e bujqësisë që merret me rritjen e drurëve frutorë; përmb. drurët frutorë, pemët: zhvillimi i pemëtarisë.