Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arktik
arktik:

arktík,-e mb. gjeogr. që lidhet me Arktikun, i Arktikut: akullnajat arktike.

Të ngjashme:
arkaik:

arkaík,-e mb. i një kohe shumë të vjetër, i lashtë; i vjetruar: fjalë arkaike.

acetik:

acétik,-e mb. kim. uthullor: acid acetik.

arabik:

arabík,-e mb. që lidhet me Arabinë, i Arabisë: gadishulli arabik.

asketik:

asketík,-e mb. që lidhet me asketin a me asketizmin, i asketit: jetë asketike; fytyrë asketike.

azotik:

azotík,-e mb. kim. që përmban azot: pleh azotik.