Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkivist
arkivist:

arkivíst,-i m. sh. -ë(t) zyrt. ai që arkivon akte, dokumente etj.

Të ngjashme:
arrivist:

arrivíst,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., libr. ai që karakterizohet nga arrivizmi.

arkiviste:

arkivíst,-e, -ja f. sh. -e(t).

aktivist:

aktivíst,-i m. sh. -ë(t) anëtar i një aktivi; veprimtar.

alkimist:

alkimíst,-i m. sh. -ë(t) ai që merrej me alkimi.

arkivim:

arkivím,-i m. veprimi sipas foljes.