Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkitekturor
arkitekturor:

arkitekturór,-e mb. që lidhet me arkitekturën, i arkitekturës: zgjidhje arkitekturore.

Të ngjashme:
arkitekturë:

arkitektúr/ë,-a f. mjeshtëria e projektimit, e vendosjes dhe e zbukurimeve të ndërtimeve të ndryshme; arti e stili i kësaj mjeshtërie: arkitektura e qytetit; arkitekturë gotike; fakulteti i arkitekturës; / fig. ndërtimi i diçkaje sipas kësaj mjeshtërie.