Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkitektonikë
arkitektonikë:

arkitektoník/ë,-a f. arkit. mënyra e ndërtimit të një vepre, në të cilën pjesët përbërëse lidhen të gjitha mirë e bukur; / fig. ndërtimit i diçkaje në këtë mënyrë: arkitektonika e romanit.

arkitektonik:

arkitektoník,-e mb. që lidhet me arkitektonikën, i arkitektonikës.