Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arketoj
arkëtoj:

arkët/ój kal., -óva, -úar fin. derdh të holla në arkë; depozitoj. / pës. arkëtóhet v. III.

Sinonime / Të përafërta:
depozitoj
Të ngjashme:
anketoj:

anket/ój kal., -óva, -úar bëj një anketë. / pës. anketóhem.

ajkëtoj:

ajkët/ój kal., -óva, -úar 1. e trashë (një lëng). 2. jokal. v. III lëshon djersë e lyrë (leshi, floku etj.); vishet me një cipë si ajkë.

argëtoj:

argët/ój kal., -óva, -úar e bëj dikë që të kënaqet e të dëfrehet me diçka të gëzueshme: e argëtoj me muzikë.

farkëtoj:

farkët/ój kal., -óva, -úar bëj a ndreq një vegël në farkë ose në farkëtari. 2. fig. e bëj të qëndrueshme e të pathyeshme; kalit: farkëton rininë; farkëton miqësinë.

arkivoj:

arkiv/ój kal., -óva, -úar 1. zyrt. fut në arkiv. 2. fig. e mbyll përfundimisht një çështje; e lë në harresë. / pës. arkivóhet v. III.