Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkeologji
arkeologji:

arkeologjí,-a f. shkencë që studion jetën e kulturën e popujve në lashtësi sipas gjetjeve që zbulohen me gërmime.

Të ngjashme:
arkeologjik:

arkeologjí,-k, -ke mb. që lidhet me arkeologjinë, i arkeologjisë: gërmime (gjetje) arkeologjike; muzeum arkeologjik.

arkeologe:

arkeológ,-e, -ia f. sh. -e(t).

arkeolog:

arkeológ,-u m. sh. -ë(t) specialist në arkeologji.