Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arkeolog
arkeolog:

arkeológ,-u m. sh. -ë(t) specialist në arkeologji.

Të ngjashme:
arkeologe:

arkeológ,-e, -ia f. sh. -e(t).

arkeologji:

arkeologjí,-a f. shkencë që studion jetën e kulturën e popujve në lashtësi sipas gjetjeve që zbulohen me gërmime.