Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arkaizëm
arkaizëm:

arkaíz/ëm,-mi m. sh. -ma(t) gjuh. fjalë e vjetruar.

Të ngjashme:
marksizëm:

marksíz/ëm,-mi f. doktrinë filozofike, shoqërore dhe ekonomike e majtë, e krijuar nga K. Marksi dhe F. Engelsi.

sarkazëm:

sarkáz/ëm,-mi m. sh. -ma(t) ironi therëse e shprehur me urrejtje a me përbuzje; fjalë ose shprehje që thuhen me ironi therëse e të hidhur: iu përgjigj me sarkazma.