Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arkëtar
arkëtar:

arkëtár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i arkës në një bankë, në një sipërmarrje etj.

Të ngjashme:
armëtar:

armëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. usht. ai që kujdeset për armët. 2. edhe si mb., vjet. armëpunues; armëndreqës.

barkëtar:

barkëtár,-i m. sh. -ë(t) ai që nget barkën, varkëtar.

darkëtar:

darkëtár,-i m. sh. -ë(t) i ftuari për darkë.

farkëtar:

farkëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. mjeshtër që punon në farkë ose në farkëtari; hekurpunues. 2. fig. farkëtues2.

harkëtar:

harkëtár,-i m. sh. -ë(t) hist. ushtar që luftonte me hark, shigjetar.