Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aritmi
aritmi:

aritmí,-a f. 1. mjek. çrregullim i rrahjeve të zemrës. 2. fig. libr. çrregullim në ritmin e një pune, të zhvillimit etj.

Të ngjashme:
arithi:

aríthi ndajf. ngritur drejt mbi dy këmbët e prapme; përpjetë: (kali) qëndroi arithi.

aritmik:

aritmí,-k, -ke mb. 1. mjek. që i ka rrahjet të çrregullta: puls aritmik. 2. fig. libr. që nuk ka ritëm të rregullt, joritmik: zhvillim aritmik.

arithe:

aríth/e,-ja f. sh. -e(t) bot. barishte shumëvjeçare, me lule të bardheme të mbledhura si kokë a si qerthull; këputje.

arixhi:

arixhí,-u m. sh. -nj(të) cigan endacak; rom.

britmë:

brítm/ë,-a f. sh. -a(t) 1. zë i fortë, klithmë; ulërimë: britma gëzimi (habie); e pritën me britma; / thirrje, kushtrim: lëshoi britmën dha kushtrimin. 2. etnogr. gjëmë.