Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aristokratik
aristokratik:

aristokratík,-e mb. që lidhet me aristokracinë a me aristokratët, i aristokracisë a i aristokratëve; që është karakteristik për ata: jetë (sjellje) aristokratike.

Të ngjashme:
aristokraci:

aristokrací,-a f. 1. hist. shtresa më e lartë e feudalëve, fisnikëria. 2. fig. grup njerëzish të privilegjuar në një shoqëri.

aristokrate:

aristokrát,-e, -ja f. sh. -e(t).

aristokrat:

aristokrát,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i aristokracisë.