Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arishte
arishtë:

arísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë e vogël; vend me ara, arnajë.

Sinonime / Të përafërta:
arnajë
Të ngjashme:
barishte:

barísht/e,-ja f. sh. -e(t) bimë barishtore; perime e blertë: barishte deti leshterik; supë me barishte.

rishte:

ríshte(t) f. sh. 1. gjell. petarishte. 2. anat. kërcet.

ahishtë:

ahísht/ë,-a (ahísht/e,-ja) f. sh. -a(t) pyll ahu.

arnishtë:

arnísht/ë,-aI f. sh. -a(t) copë a gjë tjetër e vjetër, që përdoret për arna.

arnishtë:

arnísht/ë,-aII f. sh. -a(t) pyll arneni.