Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës argumentoj
argumentoj:

argument/ój kal., -óva, -úar vërtetoj a kundërshtoj me argumente; mbroj a hedh poshtë me argumente. / pës. argumentóhet v. III.

Të ngjashme:
argumentim:

argumentím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve: argumentim i dobët.

argument:

argumént,-i m. sh. -e(t) arsyetim që vërteton a që kundërshton një mendim; provë që mbron a që hedh poshtë diçka: argument bindës (shkencor); sjell argumente; flet me argumente.