Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës argument
argument:

argumént,-i m. sh. -e(t) arsyetim që vërteton a që kundërshton një mendim; provë që mbron a që hedh poshtë diçka: argument bindës (shkencor); sjell argumente; flet me argumente.

Të ngjashme:
agrement:

agremént,-i m. sh. -e(t) dipl. pëlqimi që jep qeveria e një shteti për të pranuar përfaqësuesin diplomatik të një shteti tjetër: mori agrementin.

argumentoj:

argument/ój kal., -óva, -úar vërtetoj a kundërshtoj me argumente; mbroj a hedh poshtë me argumente. / pës. argumentóhet v. III.

argumentim:

argumentím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve: argumentim i dobët.