Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës argjilor
argjilor:

argjilór,-e mb. deltinor: tokë argjilore.

Të ngjashme:
argjilë:

argjíl/ë,-a f. sh. -a(t) deltinë.