Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës argetues
argëtues:

argëtúes,-e mb. që të argëton: shfaqje argëtuese.

Të ngjashme:
arkëtues:

arkëtúes,-i m. sh. -(it) ai që arkëton; depozitues.

anketues:

anketúes,-i m. sh. -(it) ai që bën një anketë.

armatues:

armatúes,-i m. sh. -(it) armator.

arsyetues:

arsyetúes,-e mb., edhe si em., që arsyeton: qenie arsyetuese.

tregtues:

tregtúes,-e mb. që merret me tregti; i tregtisë: njësi tregtuese.