Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës argetoj
argëtoj:

argët/ój kal., -óva, -úar e bëj dikë që të kënaqet e të dëfrehet me diçka të gëzueshme: e argëtoj me muzikë.

Të ngjashme:
ajgëtoj:

ajgët/ój kal., -óva, -úar 1. shikoj. 2. përgjoj. / pës. ajgëtóhet v. III.

arkëtoj:

arkët/ój kal., -óva, -úar fin. derdh të holla në arkë; depozitoj. / pës. arkëtóhet v. III.

vargëtoj:

vargët/ój kal., -óva, -úar 1. vargoj. 2. let. vargëzoj; vjershëroj.

anketoj:

anket/ój kal., -óva, -úar bëj një anketë. / pës. anketóhem.

arsyetoj:

arsyet/ój jokal., -óva, -úar 1. përdor arsyen, mendoj e gjykoj me arsye: arsyeton drejt. 2. kal. jap arsyet për ta përligjur dikë a diçka, e quaj të arsyeshme, përligj; arsyetoj mungesat.