Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës argateri
argatëri:

argatërí,-a f. të qenët argat; puna e argatit; / përmb. argatët.

Të ngjashme:
argate:

argát,-e, -ja f. sh. -e(t).