Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës argëtoj
argëtoj:

argët/ój kal., -óva, -úar e bëj dikë që të kënaqet e të dëfrehet me diçka të gëzueshme: e argëtoj me muzikë.

Të ngjashme:
ajgëtoj:

ajgët/ój kal., -óva, -úar 1. shikoj. 2. përgjoj. / pës. ajgëtóhet v. III.

arkëtoj:

arkët/ój kal., -óva, -úar fin. derdh të holla në arkë; depozitoj. / pës. arkëtóhet v. III.

vargëtoj:

vargët/ój kal., -óva, -úar 1. vargoj. 2. let. vargëzoj; vjershëroj.

aratoj:

arat/ój kal., -óva, -úar lëvroj tokën. / pës. aratóhet v. III.

ajkëtoj:

ajkët/ój kal., -óva, -úar 1. e trashë (një lëng). 2. jokal. v. III lëshon djersë e lyrë (leshi, floku etj.); vishet me një cipë si ajkë.