Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aretar
arëtar:

arëtár,-i m. sh. -ë(t) bujk.

Të ngjashme:
afetar:

afetár,-e mb., edhe si em., që nuk beson në asnjë fe, jofetar; i pafe.

tretar:

tretár,-i m. sh. -ë(t) trinjak.

artar:

artár,-i m. sh. -ë(t) argjendar.

anëtar:

anëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një partie, i një shoqate, i një komisioni etj.: anëtar i këshillit bashkiak.

arkëtar:

arkëtár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i arkës në një bankë, në një sipërmarrje etj.