Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arene
arenë:

arén/ë,-a f. sh. -a(t) sheshi në mes të cirkut a të stadiumit; fusha ku zhvillohet një ndeshje, një betejë etj.: arena e shfaqjes. 2. fig. fushë veprimtarie, ku ndeshen palë a rryma kundërshtare, skenë, shesh: në arenën ndërkombëtare (politike).

Të ngjashme:
armene:

armén,-e, -ja f. sh. -e(t).

arne:

arné,-ni m. sh. -nj(të) bot. pishë malore, me hala të vogla e të radhitura pesë e nga pesë; keqinë: arneni i zi; arneni i bardhë.

arendë:

arénd/ë,-a f. ek. shfrytëzim i përkohshëm i një toke me qira.

drenë:

drén/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bujq. gyp prej deltine të pjekur, që vendoset në kanale të mbuluara për të kulluar tokat. 2. mjek. gyp i ngushtë që u vihet plagëve për të kulluar.

marenë:

marén/ë,-a f. sh. -a(t) bot. shkurre me gjethe të holla e të tulta, që përdoret kryesisht për zjarr; konopishtë: s’bëhet lundra me dru marene (fj. u.).