Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arenë
arenë:

arén/ë,-a f. sh. -a(t) sheshi në mes të cirkut a të stadiumit; fusha ku zhvillohet një ndeshje, një betejë etj.: arena e shfaqjes. 2. fig. fushë veprimtarie, ku ndeshen palë a rryma kundërshtare, skenë, shesh: në arenën ndërkombëtare (politike).

Të ngjashme:
arendë:

arénd/ë,-a f. ek. shfrytëzim i përkohshëm i një toke me qira.

drenë:

drén/ë,-a f. sh. -a(t) 1. bujq. gyp prej deltine të pjekur, që vendoset në kanale të mbuluara për të kulluar tokat. 2. mjek. gyp i ngushtë që u vihet plagëve për të kulluar.

marenë:

marén/ë,-a f. sh. -a(t) bot. shkurre me gjethe të holla e të tulta, që përdoret kryesisht për zjarr; konopishtë: s’bëhet lundra me dru marene (fj. u.).

rrenë:

rrén/ë,-a f. sh. -a(t) bised. gënjeshtër: rrenë me bisht; rrena në diell; be në rrenë betim duke e ditur se është i gënjeshtërt; e la në rrenë e gënjeu; e mashtroi, nuk e mbajti fjalën.

arnë:

árn/ë,-a f. sh. -a(t) 1. copë e vogël cohe a lëkure, që qepet në një petk, në këpucë etj. për të zënë një vrimë ose një të grisur: pantallona me arna; / vrimë a gropë diku, e zënë ose e mbushur me diçka: kusi me arna; mur (rrugë) me arna. 2. fig.diçka që përdoret për të mbuluar një të keqe, një të metë, një dobësi etj.: jetë me arna.