Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ardhur
ardhur:

árdhur (i, e) mb. shih te vij.

ardhur:

árdhur,-a (e) f. sh. -a(t) (të) shih te vij.

Të ngjashme:
bardhur:

bárdhur (i, e) mb. i zbardhur.

mardhur:

márdhur (i, e) mb. që ka mardhur: me këmbë të mardhura.

ardhëm:

árdh/ëm (i), -me (e) mb. i ardhshëm.

ardhës:

árdhës,-i m. sh. -(it), edhe si mb. 1. banor i ardhur nga një vend tjetër; kund. anas, vendës, rrënjës. 2. fëmijë që një grua e sjell me vete kur martohet përsëri; thjeshtër.