Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ardhshmeri
ardhshmëri:

ardhshmërí,-a f. gjendja dhe ngjarjet në kohën e ardhshme; / e ardhme.

Të ngjashme:
ardhshme:

árdhshm/e,-ja (e) f. e ardhme.

ardhmëri:

ardhmërí,-a f. ardhshmëri.