Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ardhshmeri
ardhshmëri:

ardhshmërí,-a f. gjendja dhe ngjarjet në kohën e ardhshme; / e ardhme.

Të ngjashme:
ardhshme:

árdhshm/e,-ja (e) f. e ardhme.

ardhmëri:

ardhmërí,-a f. ardhshmëri.