Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ardhshëm
ardhshëm:

árdhsh/ëm (i), -me (e) mb. që vjen pas së tashmes, që pritet të vijë; që do të jetë a do të bëhet në të ardhmen; i nesërm: javën e ardhshme; mjek i ardhshëm; koha e ardhshme gjuh.

Të ngjashme:
ardhshme:

árdhshm/e,-ja (e) f. e ardhme.

lodhshëm:

lódhsh/ëm (i), -me (e) mb. që të lodh, që të sjell lodhje: punë (rrugë, ditë) e lodhshme.

lodhshëm:

lódhshëm ndajf. në mënyrë të lodhshme, si i lodhur: vështronte lodhshëm.

ardhëm:

árdh/ëm (i), -me (e) mb. i ardhshëm.