Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ardhmeri
ardhmëri:

ardhmërí,-a f. ardhshmëri.

Të ngjashme:
ardhme:

árdhm/e,-ja (e) f. 1. koha që pritet të vijë, periudha pas së tashmes: në një të ardhme të afërt; / gjuh. koha e ardhme. 2. gjendje e mirë që pritet të vijë; kushtet e ngjarjet që do të ndodhin: e ardhme e sigurt; ka të ardhme; njeri pa të ardhme.

anshmëri:

anshmërí,-a f. libr. të qenët i anshëm; anësi.

ardhshmëri:

ardhshmërí,-a f. gjendja dhe ngjarjet në kohën e ardhshme; / e ardhme.