Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ardhmëri
ardhmëri:

ardhmërí,-a f. ardhshmëri.

Të ngjashme:
anshmëri:

anshmërí,-a f. libr. të qenët i anshëm; anësi.

ardhshmëri:

ardhshmërí,-a f. gjendja dhe ngjarjet në kohën e ardhshme; / e ardhme.