Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ardhëm
ardhëm:

árdh/ëm (i), -me (e) mb. i ardhshëm.

Të ngjashme:
ardhës:

árdhës,-i m. sh. -(it), edhe si mb. 1. banor i ardhur nga një vend tjetër; kund. anas, vendës, rrënjës. 2. fëmijë që një grua e sjell me vete kur martohet përsëri; thjeshtër.

ardhje:

árdhj/e,-a f. sh. -e(t) shih te vij.

ardhme:

árdhm/e,-ja (e) f. 1. koha që pritet të vijë, periudha pas së tashmes: në një të ardhme të afërt; / gjuh. koha e ardhme. 2. gjendje e mirë që pritet të vijë; kushtet e ngjarjet që do të ndodhin: e ardhme e sigurt; ka të ardhme; njeri pa të ardhme.

ardhur:

árdhur (i, e) mb. shih te vij.

ardhur:

árdhur,-a (e) f. sh. -a(t) (të) shih te vij.