Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arbitraritet
arbitraritet:

arbitraritét,-i m. sh. -e(t) libr. të qenët arbitrar; qëndrim, veprim a zgjidhje arbitrare.

Të ngjashme:
arbitrarisht:

arbitrarísht ndajf. në mënyrë arbitrare.