Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arbitrar
arbitrar:

arbitrár,-e mb. që caktohet rastësisht; që bëhet sipas dëshirave a tekave të dikujt: vendim arbitrar; qëndrim arbitrar; / që vepron me kokë të vet: njeri arbitrar.

Të ngjashme:
arbitrazh:

arbitrázh,-i m. zyrt. organ i posaçëm, që merret me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me karakter ekonomik, financiar etj.: e çoi çështjen në arbitrazh.

arbitroj:

arbitr/ój kal., -óva, -úar sport. gjykoj një ndeshje. / pës. arbitróhet v. III.

arbitrim:

arbitrím,-i m. sh. -e(t) gjykimi i një ndeshjeje.

arbitër:

arbít/ër,-ri m. sh. -ra(t) 1. sport. gjyqtar: arbitër kryesor (anësor). 2. njeri i pranuar nga dy palë kundërshtare si i paanshëm për të dhënë një mendim a një zgjidhje për një mosmarrëveshje.

arkitra:

arkitrá,-ri m. sh. -rë(t) ndërt. kryetra.