Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arbërishte
arbërishte:

arbërísht/e,-ja f. të folmet e arbëreshëve të Italisë a të Greqisë.

Të ngjashme:
arbërisht:

arbërísht ndajf. në të folmet e arbëreshëve.

albërishtë:

albërísht/ë,-a f. sh. -a(t) grumbull albra.h; vend me albra.

labërishte:

labërísht/e,-ja f. gjuh. e folmja e labëve: labërishtja e folur.

arbëreshe:

arbërésh,-e, -ja f. sh. -e(t).

arrishtë:

arrísht/ë,-a f. sh. -a(t) pyll me arra.