Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arabik
arabik:

arabík,-e mb. që lidhet me Arabinë, i Arabisë: gadishulli arabik.

Të ngjashme:
arkaik:

arkaík,-e mb. i një kohe shumë të vjetër, i lashtë; i vjetruar: fjalë arkaike.

arktik:

arktík,-e mb. gjeogr. që lidhet me Arktikun, i Arktikut: akullnajat arktike.

atavik:

atavík,-e mb. libr. që lidhet me atavizmin; që shfaqet si atavizëm: mendësi atavike.

darabuk:

darabúk,-u m. sh. -ë(t) muz. vegël si qyp me fund të hapur e me grykë të gjerë, e mbuluar me lëkurë të nderë, së cilës i bihet me pëllëmbë.

faranik:

faraník,-e mb. 1. bot. farës. 2. që e ka bërthamën të vogël; kokërrvogël: qershi faranike; patate faranike.